XI. ročník Národní adiktologické konference 2016

Téma:Vědecko-výzkumná činnost v oboru adiktologie pregraduálních a postgraduálních studentů
Datum konání:8.12.2016
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Cena Kiron: léčebna Červený Dvůr (MUDr. Jiří Dvořáček s týmem svých kolegů a spolupracovníků)
Mimořádná cena: Mgr. Nina Janyšková (pražská protidrogová koordinátorka)

Program

Program 2016 final
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 310 kB, stáhnout
Program 2016 final

Slavnostní předání jednotlivých cen bylo, tak jako každý rok, spojeno s národní adiktologickou konferencí. V roce 2016 se tématicky zaměřila na vědecko-výzkumnou činnost v oboru adiktologie pregraduálních a postgraduálních studentů. Konference byla akreditována u České asociace adiktologů. Úvodního slova se ujal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., za VFN v Praze náměstek ředitelky MUDr. Jan Bříza, CSc., za SNN ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov, za Pedagogickou fakultu UK PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. Slavnostní předávání cen bylo v rukách přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

Rada Ceny Adiktologie ve svém hlasování rozhodla následovně: Cenu Adiktologie získal za svoji celoživotní propagaci střízlivosti prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.; Cenu Kiron ředitel a primář léčebny Červený Dvůr MUDr. Jiří Dvořáček s týmem svých kolegů a spolupracovníků. Mimořádnou cenu obdržela pražská protidrogová koordinátorka Mgr. Nina Janyšková za svůj profesní přístup k řešení drogové problematiky na území hl. m. Prahy.