X. ročník Národní adiktologické konference 2015

Téma:Program Zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?
Datum konání:10.12.2015
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: doc. PhDr. Vladimír Řehan
Cena Kiron: VYNSPI II. (převzal Michal Miovský, Ph.D., vedoucí realizačního týmu)

Program

Program 2015 final
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 313.3 kB, stáhnout
Program 2015 final

Odborný program konference se v letošním roce nesl na téma: "Program zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?", kdy jsme se v programu specificky věnovali problematice závislosti na tabáku.

Program konference byl rozdělen do 5ti bloků - první blok se věnoval otázkám akčního plánu k tabáku v rámci programu Zdraví 2020 (Lenka Kostelecká), dále projektu "Nekuřácká nemocnice", kdy tomuto velmi zajímavému tématu se věnoval Martin Matoulek a blok uzavírala Jana Bolková s přednáškou na téma - Přímá úhrada versus zdravotní pojištění: specifika úhrad práce s kuřákem.

V druhém bloku se Matěj Černý věnoval v historickém exkurzu prvním pokusům, které se snažily řešit problémy s tabákem. Na něj navázal Adam Kulhánek s představením preventivních programů v oblasti tabáku realizovaných na základních a středních školách a Lenka Richterová s Annou Vondrovou představily Asociaci studentů adiktologie.

Třetí blok se věnoval řešením problémů se závislostí na tabáku v terapeutické komunitě (František Jirový) a problémům závislosti na tabáku u gambelrů (Eva Maierová).

V předposledním čtvrtém bloku se odborná část konference zaměřila na problematiku cigarety v nemocničním nekuřáckém prostředí (Veronika Purmová), novým doporučeným postupům v oblasti léčby závislosti na tabáku (Kamila Zvolská), kombinovaným závislostem (Lenka Štěpánková) a poslední příspěvek se zaměřil na roli zdravotní sestry v oblasti závislosti na tabáku.

Poslední blok, tak jako každý rok, se konalo slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Krion za uplynulý rok. Letošním laureátem se stal doc. PhDr. Vladimír Řehan, emeritní prorektor, děkan FF Univerzity Palackého v Olomouci a dlouholetý vedoucí katedry psychologie tamtéž.

Cenu Kiron získali za realizaci unikátního projektu VYNSPI II. pracovníci Kliniky adiktologie a splupracujících institucí. Cenu Kiron převzal za celý realizační tým prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Prezentace

Bolková - Přímá úhrada versus zdravotní pojištění – specifika úhrad práce s kuřákem
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 159.6 kB, stáhnout
Bolková - Přímá úhrada versus zdravotní pojištění – specifika úhrad práce s kuřákem
ČASA - Česká asociace studentů adiktologie, z.s.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.1 MB, stáhnout
ČASA - Česká asociace studentů adiktologie, z.s.
Černý - Počáteční pokusy o řešení problémů s tabákem v českých zemích od počátku 20.století do první světové války
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 112 kB, stáhnout
Černý - Počáteční pokusy o řešení problémů s tabákem v českých zemích od počátku 20.století do první světové války
Jírový - Tabák v terapeutické komunitě aneb na Magdaleně bezcigaret
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.8 MB, stáhnout
Jírový - Tabák v terapeutické komunitě aneb na Magdaleně bezcigaret
Kostelecká - Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 960.8 kB, stáhnout
Kostelecká - Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018
Kulhánek - Prevence kouření tabáku na ZŠ a SŠ
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 713.1 kB, stáhnout
Kulhánek - Prevence kouření tabáku na ZŠ a SŠ
Maierová - Komponenta užívání tabáku v gamblingu
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 579.1 kB, stáhnout
Maierová - Komponenta užívání tabáku v gamblingu
Malá - Zdravotní sestry a závislost na tabáku
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Malá - Zdravotní sestry a závislost na tabáku
Matoulek - Nekuřácká nemocnice – stojí to za to?
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 858.6 kB, stáhnout
Matoulek - Nekuřácká nemocnice – stojí to za to?
Purmová - Jak s cigaretou na detoxu v nekuřáckém provozu
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.7 MB, stáhnout
Purmová - Jak s cigaretou na detoxu v nekuřáckém provozu
Štěpánková - Odvykání kouření u pacientů s psych. poruchami a duálními závislostmi
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 835.8 kB, stáhnout
Štěpánková - Odvykání kouření u pacientů s psych. poruchami a duálními závislostmi
Zvolská - Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 455.7 kB, stáhnout
Zvolská - Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností