VII. ročník Národní adiktologické konference 2012

Téma:Děti a dospívající v adiktologických službách
Datum konání:22.12.2012
Místo konání:Lékařský dům
Adresa:Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.
Cena Kiron: P-centrum, projekt "Dokážu to?

Regionální konferenci zaměřenou na problematiku dětí a dospívajících v síti adiktologických služeb, která se konala v Lékařském domě zahájil náměstek ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc. společně s přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michalem Miovským, Ph.D. a předsedou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP prim. MUDr. Petrem Popovem, MHA.

Po úvodních proslovech proběhlo 9 tématicky zaměřených přednášek. Vybraná témata, která byla prezentována na regionální konferenci jsou ke stažení v příloze tohoto článku.

Po ukončení regionální konference proběhl tzv. "kulatý stůl", což byl diskusní panel tématicky zaměřený totožně s tématem konference. ten nabídl diskusní prostor všem účastníkům konference, kteří nejen pokládali dotazy přednášejícím, ale rovněž se podělili i své praktické zkušenosti.

V závěru programu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v kategorii Cena adiktologie, která je udělována za významný přínos v oboru adiktologie a v kategorii Cena "Kiron" za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci.

Cenu adiktologie za rok 2012 získal doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult., analytický chemik, zabývající se především výzkumem přírodních látek. Je profesorem Ústavu lékařské chemie a přírodních látek Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Mezi jeho nejvýznamnější vědecké úspěchy patří izolace endogenní látky v mozku, který byl nazván anandamid; na tomto výzkumu pracoval společně s molekulárním farmakologem Williamem Anthony Devanem. Laureát Ceny adiktologie významným podílem přispěl k novele zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, kterým byla uzákoněna možnost pěstovat konopí pro léčebné použití podle pravidel daných tímto zákonem.

Cenu "Kiron" získalo P-centrum za projekt "Dokážu to?". P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí.

Projekt "Dokážu to?" je zaměřen na terapii a sociální rehabilitaci osob zneužívajících návykové látky ze skupiny stimulačních drog. Pro práci s těmito klienty byla využita nová metodika práce, která jim umožňuje řešit svou závislost docházením do poradny ambulantně a ne ústavní léčbou. Jedná o klienty, kterým hrozí ztráta zaměstnání, rodiny, bydliště a delší pobyt v léčebném zařízení by nepříznivě ovlivnil jejich špatnou sociální situaci, v níž se nalézají.

Prezentace

Miovský - Užívání drog dětmi a dospívajícími v ČR a ve světě
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.7 MB, stáhnout
Miovský - Užívání drog dětmi a dospívajícími v ČR a ve světě
Preslová - Děti v adiktologických službách
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 13.1 MB, stáhnout
Preslová - Děti v adiktologických službách
Richterová Těmínová - Děti, drogy a etika aneb malé zpovědní zrcadlo
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 239.3 kB, stáhnout
Richterová Těmínová - Děti, drogy a etika aneb malé zpovědní zrcadlo
Stránský - Péče o děti s nařízenou UV
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 29.8 kB, stáhnout
Stránský - Péče o děti s nařízenou UV
Vítkovský - Drogy v ústavních zařízeních
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 2.6 MB, stáhnout
Vítkovský - Drogy v ústavních zařízeních