IV. ročník Národní adiktologické konference 2009

Téma:
Datum konání:19.11.2009
Místo konání:Bio Ponrepo
Adresa:Bartolomějská 11, Praha (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: MUDr. Pavel Bém

V prostorách Bia Ponrepo dnes byla slavnostně předána Cena adiktologie za významný přínos v oboru drogové problematiky Pavlu Bémovi, který za svého dlouholetého působení na adiktologické scéně důsledně prosazoval zavádění nejnovějších poznatků z oboru do české rutinní praxe.

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se rozhodlo od letošního roku udělovat i Anticenu BAD TRIP. Rada Anticeny ji udělila náměstkovi ministra vnitra Jiřímu Komorousovi.

Jiří Komorous obdržel Anticenu BAD TRIP za jím vypracovaná kritéria pro umísťování dětí do „křesťanské internátní školy“. Komorous pravidla vytvořil pro projekt Antidrogové agentury Médea nazvaný VYPÁTREJ A ZACHRAŇ“, který je zaměřený na vypátrání nezletilých dětí s drogovými návyky a na jejich návrat do normálního života. Mezi indikační kritéria pro zavření do polepšovny jsou nejen experimenty s drogami, ale třeba i nízké sebevědomí, deprese, rebelie a záškoláctví.

U příležitosti každoročního udílení Ceny adiktologie uspořádalo Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice sympozium, na kterém vystoupil protidrogový koordinátor EU Carel Edwards.