II. ročník Národní adiktologické konference 2007

Téma:Spolupráce státních a nestátních organizací v kontextu vývoje adiktologických služeb v České republice
Datum konání:27.6.2007
Místo konání:Lichtenštejnský palác
Adresa:Malostranské náměstí 258/13, Malá Strana, Praha (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: MUDr. Jana Novotná

Dne 27. června 2007 se v Lichtenštejnském paláci v Praze na Malé Straně uskutečnilo vyhlášení a slavnostní udělení Ceny adiktologie „za výjimečný přínos v adiktologii“ pro rok 2007. Udělení ceny proběhlo v rámci jednodenní konference s mezinárodní účastí, která byla věnována tématu spolupráce státních a nestátních organizací v kontextu vývoje adiktologických služeb v České republice. Konferenci organizovalo Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK Praha a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky.

Cenu adiktologie „za výjimečný přínos v adiktologii“ získala MUDr. Jana Novotná. Dr. Novotná se věnuje problematice adiktologie dlouhodobě; od roku 1963 do roku 1995 pracovala v Psychiatrické léčebně Černovice v Brně, posledních pěti letech jako její ředitelka. V současné době se věnuje léčbě závislostí v rámci své privátní psychiatrické ambulance. Pani doktorka Novotná se také podílí na rozvoji adiktologických služeb z perspektivy meziborového vzdělávání a spolupráce státních a nestátních organizací.

Konferenci osobně zahájil děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima; zúčastnili se národní protidrogový koordinátor MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, zástupce magistrátu hlavního města Prahy, zástupce hlavního partnera společnosti Schering Plough, a vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK Praha doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Záštitu nad konferencí převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a ministr zdravotnictví ČR MUDr. Tomáš Julínek, MBA.

Odborný program konference zahájil svou přednáškou Dr. Alexis Goosdeel - vedoucí oddělení pro mezinárodní styky a koordinátor sítě REITOX, EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu). Dalšími přednášejícími byli přední odborníci v oblasti adiktologie v České republice, prim. MUDr. Petr Popov, Mgr. Josef Radimecký, MSc., Mgr. Jindřich Vobořil, MSc. a další.

Expert na protidrogovou politiku, Mgr. Josef Radimecký,MSc., ve svém úvodním referátu představil vývoj sítě státních i nestátních adiktologických služeb v ČR v kontextu nejvýznamnějších historických, sociálních, ekonomických a kulturních vlivů, jež tento vývoj determinovaly.

Zahraniční host konference, Dr. Alexis Goosdeel, se ve svém příspěvku zabýval historickým vývojem adiktologických služeb ve světě. Dr. Goosdeel ve svém příspěvku ukázal, že módní termíny „mezioborovost“ a „spolupráce“ nejsou v drogové oblasti v EU považovány za formalitu, jak dokazuje i přístup, jimž se řídí Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, další orgány EU a také jejich národní protějšky. Ve své prezentaci se rovněž krátce dotkl dynamického vývoje v oblasti prevence, léčby a výzkumu užívání nelegálních drog v České republice a vzájemně výhodného zapojení odborníků různých zaměření, jehož výtečným příkladem je celoživotní úsilí a úspěchy letošní nositelky Ceny adiktologie MUDr. Jany Novotné.