XIII. ročník Národní adiktologické konference 2018

Téma:Sdílení adiktologických pacientů a klientů v rámci jednotlivých odborností
Datum konání:22.11.2018
Místo konání:Lékařský dům
Adresa:Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: MUDr. Jiří Presl
Cena Kiron: Sananim, z.ú., projekt BETRAD
Cena Kiron: Remedis s.r.o., realizace adiktologické ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v městské části Brno-střed

Před zahájením prvního konferenčního bloku došlo k vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron. Laureátem Ceny adiktologie byl v hlasování zvolen MUDr. Jiří Presl. Jeho přínos pro obor je zcela nezpochybnitelný již od poloviny 80tých 20. století, kdy zejména ve spolupráci s PhDr. Ivanem Doudou vytvořili tandem odborníků, kteří přinášeli a prosazovali do praxe nejen v léčebném přístupu k závislým, ale i v oblasti harm reduction.

Cena Kiron, ač je běžně udělována jedné organizaci, byla v tomto roce zcela výjimečná. Stejným počtem hlasů vyšli z vítězného klání dvě instituce – Sananim, z.ú. za projekt BETRAD, který se zaměřuje na problémy stárnoucích uživatelů návykových látek a Remedis s.r.o. za realizaci adiktologické ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v městské části Brno-střed.

Za Sananim, z.ú. Cenu Kiron převzal David Pešek, za Remedis s.r.o. Cenu Kiron převzali pracovníci adiktologické ambulance Sonja a David Věchetovi.

Po slavnostní části následoval odborný program. První příspěvek přednesla MUDr. Dana Vondráčková na téma léčba chronické bolesti drogově závislých pacientů. Následoval příspěvek Mgr. Simony Sedláčkové, která se zaměřila na problematiku spolupráce s odborníky pro rodinu a děti a první blok uzavřela MUDr. Hana Houdková se dvěma kazuistikami, které byly pojmenovány po pacientech. První kazuistikou byl „František“ a po něm následovala „Iva“.

Druhý blok se monotematicky věnoval problematice diagnostiky a léčby virové hepatitidy. Prvním přednášejícím byl doc. MUDr. Petr Urbánek, který se zabýval otázkami možnosti eliminace HCV v České republice. Na něj navázal prof. MUDr. Jan Šperl s tématem diagnostiky a léčby HCV. Posledním tématem byla kazuistika zaměřená na řešení léčby virové hepatitidy v partnerském vztahu (Verča, Martin a Céčko) a přednesla ji MUDr. Soňa Fraňková.

Další odborný blok zahájil doc. PhDr. et MUDr. Kamil Kalina se zaměřením na hlavní téma konference: sdílení pacienti / klienti v modelu integrované péče o duální poruchy v terapeutické komunitě. Na toto téma navázal MUDr. Martin Tulach z FN Motol s tématem strasti imunokompromitovaného problémového uživatele nitrožilních nelegálních drog a na něj navázal doc. MUDr. Tomáš Krechler, který se věnoval problematice přidružené choroby zažívacího traktu u adiktologických pacientů. Posledním odborným příspěvek bylo téma opioidní substituce v rezidenčních službách, a za široký tým pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze je přednesl MUDr. Vladimír Kmoch.

Po tomto příspěvku moderátor MUDr. Petr Popov poděkoval všem přednášejícím a účastníkům za jejich přínos a konferenci ukončil.

Národní adiktologickou konferenci pořádal SCAN, z.s. společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za finanční podpory firmy AbbVie s.r.o. Projekt konference byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu protidrogové politiky MZ ČR pro rok 2018.