VIII. ročník Národní adiktologické konference 2013

Téma:Bílá místa na mapě adiktologických služeb
Datum konání:12.12.2013
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: Arnoštka Maťová
Cena Kiron: Česká asociace adiktologů, realizace zdravotních výkonů profese adiktologa
Cena Kiron: o.s. Prevent, akce Železný adiktolog

Jak název metaforicky napovídá, letošní konference byla soustředěna na bílá místa na mapě adiktologických služeb, tedy témata, na něž je v současnosti užitečné i potřebné zaměřit pozornost odborné veřejnosti.

Program konference byl sestaven z různorodých tematických bloků:

  1. děti a mladiství v adiktologických službách,
  2. ženy, těhotenství a kouření,
  3. adiktologie v péči o seniory,
  4. substituční léčba u pervitinu.

V úvodu každého bloku byla přednesena prezentace, po níž následovala moderovaná diskuse.

V závěru programu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v kategorii Cena adiktologie, která je udělována za významný přínos v oboru adiktologie a v kategorii Cena "Kiron" za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci.

Cenu Kiron za nejlepší adiktologický počin roku 2013 získala Česká asociace adiktologů, a to za realizaci zdravotních výkonů profese adiktologa. Další oceněný cenou Kiron byl o.s. Prevent (za akci Železný adiktolog).

Cenu adiktologie 2013 převzala Arnoštka Maťová za celoživotní přínos oboru adiktologie.

Prezentace

Gabrhelík - Substituční léčba u pervitinu
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.7 MB, stáhnout
Gabrhelík - Substituční léčba u pervitinu
Radimecký - Adiktologie v péči o seniory
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 997.6 kB, stáhnout
Radimecký - Adiktologie v péči o seniory
Šídová, Šťastná - Kouření v těhotenství a motivace ke změně
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 513.6 kB, stáhnout
Šídová, Šťastná - Kouření v těhotenství a motivace ke změně
Šídová, Šťastná - Kouření v těhotenství
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 476.1 kB, stáhnout
Šídová, Šťastná - Kouření v těhotenství
Miovský - Dětská a dorostová péče v oboru adiktologie
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.6 MB, stáhnout
Miovský - Dětská a dorostová péče v oboru adiktologie