VI. ročník Národní adiktologické konference 2011

Téma:Nové drogy - prevence, léčba, regulace
Datum konání:6.12.2011
Místo konání:Kino Atlas
Adresa:Národní 60/28, 110 00 Praha 1 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.
Cena Kiron: Sananim, online projekt Poradna pro rozumné rodiče

Odborná regionální konference Nové drogy - prevence, léčba, regulace, si kladla za cíl shrnout zkušenosti s novými syntetickými drogami v regionech České republiky. Odborný program představil reakci legislativy a orgánů činných v trestním řízení, a současně otevřel debatu o systematickém postupu na straně snižování poptávky po těchto drogách a minimalizace škod z jejich užívání. Konference otevřela platformu pro diskusi v oblasti snižování poptávky, která na rozdíl od rychlých kroků v oblasti snižování nabídky nebyla dosud podrobena odborné debatě a systematickému postupu.

Cenu adiktologie pro rok 2011 získal Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. Pro obor adiktologie v průběhu své kariéry otevřel zcela nové téma psychiatrických komorbidit, tedy častého souběhu mezi duševním onemocněním a užíváním návykových látek. Byl také autorem návrhu na certifikaci adiktologických služeb tak, aby finanční prostředky putovaly jen do efektivních programů. Docent Kalina v rámci slavnostního předání hovořil o nových trendech v užívání návykových látek, které tento obor historicky provázejí.

Problematika nových syntetických drog je reakcí na světovou drogovou prohibici a rozšíření internetu. Uživatelé nových drog hledají látky podobné dnešním nelegálním drogám, ale s vyšší čistotou či dostupností. Výrobci nových drog se vyhýbají prohibici přípravou látek, jež nebyly dosud na seznam nelegálních drog zařazeny a mají srovnatelné účinky jako tyto drogy. To vše probíhá za zvýšeného rizika pro veřejné zdraví - účinky těchto látek na lidský organismus jsou totiž neznámé, a jejich složení může být pro uživatele velmi rizikové.

Česká republika na tuto problematiku zareagovala velmi flexibilně. V dubnu 2011 nabyla účinnosti novela zákona o č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a na seznam nelegálních drog tak bylo zařazeno dalších 33 látek. Na základě ustanovení trestního zákona o šíření toxikomanie /jež se na seznam konkrétních drog neváže/, bylo zahájeno trestní stíhání osob, jež v České republice do té doby otevřely kamenné obchody s novými drogami (tzv. Amsterdam shopy). Tato reakce legislativy do velké míry zastavila nabídku v kamenných obchodech, obchod na internetu však pokračuje.

Cenu Kiron 2011 získalo občanské sdružení Sananim za online projekt Poradna pro rozumné rodiče, Anticenu BadTrip získal v roce 2011 stejně jako v roce 2010 hejtman Středočeského kraje za nehospodárné nakládání s prostředky určenými na protidrogovou politiku.