III. ročník Národní adiktologické konference 2008

Téma:
Datum konání:26.6.2008
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: MUDr. Karel Hampl, CSc.