I. ročník Národní adiktologické konference 2006

Téma:Alkohol: souvislosti a důsledky jeho užívání
Datum konání:29.6.2006
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.
Cena adiktologie: PhDr. Luděk Kubička, CSc.,

Dne 29. června 2006 se na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční jednodenní konference s mezinárodní účastí, věnovaná problematice užívání alkoholu - Alkohol: souvislosti a důsledky jeho užívání. Konferenci organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK Praha spolu se svými partnery: Středočeský kraj, WHO Ženeva - Department of Mental Health and Substance Abuse, Kancelář WHO v ČR, Sdružení SCAN, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Časopis ADIKTOLOGIE.

Konferenci osobně zahájí primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima, přednosta Psychiarické kliniky 1. LF UK Praha prof. Jiří Raboch a ředitelka kanceláře WHO v ČR MUDr. Alena Šteflová. Záštitu nad konferencí převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Odborný program konference zahájí svou přednáškou Dr. Isidor Obot z Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO v Ženevě. Dalšími přednášejícími budou přední odborníci v oblasti problematiky užívání alkoholu v České a Slovenské republice, například prof. Tomáš Zima, prim. Petr Popov nebo dr. Luděk Kubička.

Smyslem konference je prezentovat odborné i širší veřejnosti pohled na alkohol z tzv. mezioborové perspektivy. Alkohol je v současnosti (spolu s tabákem) nejužívanější drogou v ČR a je opakovaně jako zdroj značných lidských i ekonomických škod bagatelizován. Smyslem prezentovaných příspěvků je ukázat šíři záběru, z níž je třeba na užívání alkoholu pohlížet. Konference má současně důrazně upozornit na fakt, že současné nedostatečné legislativní omezení propagace a reklamy a především pak nedůsledná regulace a kontrola prodeje alkoholických výrobků způsobují mnohem větší problémy a škody, než je nutné, a stojí naši společnost více než všechny ilegální drogy dohromady.

V rámci konference budou předány ceny za celoživotní dílo a přínos v oblasti adiktologie. Nominovanými pro rok 2006 jsou nestoři české adiktologie doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. a PhDr. Luděk Kubička, CSc., kteří se konference osobně účastní.