Často kladené dotazy

V této části najdete informace, která návštěvníky nejčastěji zajímají. Pokud jste nenašli odpověď na to, co Vás zajímá, kontaktujte nás prostřednictví e-mailu scan@scan-zs.cz.

Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference zveřejňujeme do dvou měsíců od uzavření registrace přednášejících (obvykle začátkem září). Letos je program konference na stránkách v sekci Konference již vyvěšen.

Kdy se dozvím, jak to bude s registrovaným příspěvkem?

Příspěvky třídíme při tvorbě programu konference. Bude-li Váš příspěvek akceptován, budeme Vás o tom informovat dříve, než bude uveřejněn program konference, tj. nejpozději do 2 měsíců od uzavření registrace přednášejících, obvykle v průběhu srpna.

Kdy bude konference zahájena?

Konference bude zahájena 9.11.2020 na Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Více informací o místě konání a programu najdete v sekci Konference.

Co když se nebudu moci konference zúčastnit?

Případné odhlášení z konference můžete provést na e-mailu scan@scan-zs.cz. Uhrazená částka se nevrací, ale na konferenci se může místo Vás dostavit Vaše kolegyně nebo kolega.

Jak mám postupovat, pokud potřebuji pro svůj účastnický poplatek fakturu?

Žádosti o vystavení faktury zasílejte s níže uvedenými informacemi na email: scan@scan-zs.cz - fakturační adresa - IČ - variabilní symbol z přihlášky - adresa, kam chcete fakturu zaslat - jméno účastníka (na koho je faktura vystavena) - částka, kterou jste uhradili/máte uhradit - informaci, zda jste již částku uhradili Poté Vám fakturu obratem vystavíme a zašleme. Nezažádate-li si o vystavení faktury dříve, budou daňové doklady vystavené na organizaci uvedenou při registraci k vyzvednutí u Registrace na místě.